Kontakt

Projektägare

sveriges-flagga Länsstyrelsen Värmland

Katarina Nordmark, projektledare
Katarina Nordmark, katarina.nordmark@lansstyrelsen.se, +46 10 2247394


Mikael Sondell, Grensetjänsten Norge-Sverige, mikael@gtm.nu, +46 70 9795168

norges-flagga Hedmark fylkeskommune

Kjell Vaagen, projektledare på norsk sida
Kjell Vaagen, kjell.vaagen@hedmark.org, +47 62 54 46 28

Medsökande partner

norges-flagga Fylkesmannen i Hedmark

Erik Haugen
Erik Haugen, FMHEEHA@fylkesmannen.no

sveriges-flagga Svinesundskommittén

Elsie Hellström
Elsie Hellström, elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com

Annika Daisley
Annika Daisley, annika.daisley@svinesundskommitten.com

Medfinansiärer

sveriges-flagga Arbetsförmedlingen

Kjell Olsén (Grensetjänsten / Arbetsförmedlingen)
Kjell Olsén, kjell@gtm.nu

sveriges-flagga Mittnordenkommittén

Romana Culjak
Romana Culjak, romana.culjak@lvn.se

norges-flagga NAV
Trond Erik Grundt, trond.erik@gtm.nu

sveriges-flagga Västra Götalandsregionen
Olof Jonäng, olle.jonang@vgregion.se

norges-flagga Östfold fylkeskommune
Jørn Haabeth, jorhaa1@ostfoldfk.no