Projektpartners

Samarbete är ledordet i det stora svensk-norska projekt som nu beviljats medel från Interreg Sverige Norge som är ett EU-program för gränsöverskridande samarbete. Projektet genomförs i ett nära samarbete mellan Grensetjänsten Norge-Sverige i Morokulien, gränskommittéer i båda länderna och de regionala myndigheterna Länsstyrelsen Värmland och Hedmark fylkeskommune.

Få fler att se värdet av att finnas på två marknader

Via direktkontakt, regionala kommittéer, näringslivsorganisationer och kompetensutveckling inom berörda myndigheter i det myndighetsnätverk som nås via Grensetjänsten Norge-Sverige, är siktet inställt på att nå nya potentiella branscher och företagare längs hela den 161 mil långa gränsen.

Gränskommittéer och informationstjänster

 

Länsstyrelsen Värmland Hedmark fylkeskommune Fylkesmannen i Hedmark Svinesundskommittén Grensetjänsten Norge-Sverige Arbetsförmedlingen NAV Mittnorden Västra Götalandsregionen Østfold fylkeskommune