Att göra affärer mellan Sverige och Norge lockar många företagare i båda länderna. Utbytet av varor och tjänster över gränsen har pågått långt tillbaka genom historien, och vi är en av varandras allra viktigaste handelspartners. Många företag väljer sitt närmaste grannland som sin första exportmarknad. Mellan Sverige och Norge finns många likheter, vilket gör att steget inte känns så långt. Men även om språk och kultur är lika finns det mycket som skiljer oss åt. Att det ena landet är medlem i EU och det andra inte är det, är en viktig faktor till varför det inte går att förbereda sig mindre inför en etablering i grannlandet, än vad man skulle ha gjort i ett mer fjärran land.

Inom Interregprojektet Gränsmöjligheter (2016–2019) genomfördes en undersökning av vilka mentala gränshinder som hindrar företag att göra affärer över gränsen mellan Sverige och Norge. Undersökningen resulterade i en rapport som detaljerat går in på bland annat hur vi påverkas i våra beslut av vårt samhälle, umgänge, vår historia och formella gränshinder. I den här trycksaken har vi samlat erfarenheter från åtta företag som tagit steget över gränsen. Några deltog i undersökningen om Mentala gränshinder, andra är företag som deltagit i projektet Gränsmöjligheter på annat sätt. Hälften av företagen har norskt ursprung och hälften svenskt.

Ladda ner:

Ladda ner

8 företag berättar om sina erfarenheter från affärer mellan Sverige och Norge