En 161 mil integrerad arbetsmarknad mellan Sverige och Norge.

En 161 mil integrerad arbetsmarknad mellan Sverige och Norge.

Mentala gränshinder

Rapport: Mentala gränshinder
I en ny rapport ”Mentala gränshinder – en studie av hur norska och svenska företagare erfar och uppfattar arbete över gränsen” identifieras vad som attraherar företag och vad som får dem att avstå från att ge sig in på det andra landets marknad. Läs mer >>

Interreg Sverige-Norge

”Gränsmöjligheter” är ett treårigt projekt med syftet att arbeta för utökad gränsöverskridande verksamhet mellan Norge och Sverige. Projektet finansieras genom Interreg Sverige-Norge som är ett EU-program för gränsöverskridande samarbete.

Ett projekt för näringslivet i Norge och Sverige

För en gränsöverskridande verksamhet utan hinder

Ditt närmaste grannland, din första internationella marknad?

Projektet Gränsmöjligheter ska:

  • Öka möjligheterna för företag i Norge och Sverige att utan hinder röra sig över en större gränsöverskridande marknad.
  • Samordna arbetet med gränshinder för näringslivet.
  • Riva mentala gränshinder.

Satsar strategiskt med svensk vd och styrelseordförande

Nordisk Massivtre satsar strategiskt på att bli ett nordiskt företag. Det nystartade norska bolaget har svensk styrelseordförande och vd, och ligger placerat i Kongsvinger nära den svenska gränsen. Skogs- och trävaruindustrin är dessutom traditionellt en bransch med...

läs mer

Seminarium för företagare

Projektet Gränsmöjligheter har som mål att arbeta för utökad gränsöverskridande verksamhet mellan Sverige och Norge för små och medelstora företag. Därför har projektet arrangerat många seminarier längs hela gränsen för att informera företagen vad de bör tänka på och...

läs mer

Strömstad Spa utnyttjar de skilda traditionerna inom spakulturen

Potentialen i att ha den norska marknaden så pass nära är något som spahotellet Strömstad Spa & Resort i Strömstad har tagit vara på, och idag är en stor del av deras kunder från Nor­ge. Det geografiska läget och den norska traditionen av att åka till Sverige för...

läs mer

Gränsen mellan Sverige och Norge är EU:s längsta landsgräns på 161 mil.

Siktet är inställt på att nå nya potentiella branscher och företagare och få dem att tänka gränsöverskridande. Dessa ska nås genom direktkontakt, regionala gränskommittéer, näringslivsorganisationer och kompetensutveckling inom berörda myndigheter i det myndighetsnätverk som nås via bland annat Grensetjänsten Norge-Sverige.

Samarbetspartners:

1-lst2-hf3-fmh4-svinesund6-af 5-gt8-mittnorden7-nav  9-vgr 10-ostf