Den 27 augusti genomfördes slutkonferensen för Interreg Sverige Norge projektet Gränsmöjligheter – en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs norsk-svenska gränsen, på Stadshotellet i Karlstad. 

Under snart tre år har projektet Gränsmöjligheter där Länsstyrelsen Värmland och Hedmark fylkeskommune är projektägare, jobbat med att öka kunskapen om gränsöverskridande affärer mellan Sverige och Norge. Ett stort antal företagare och samarbetspartners har deltagit i projektet Gränsmöjligheter via kompetenshöjande aktiviteter längs hela gränsen. Insikten om de hinder som företagen möter är nu mycket större och det finns bättre förutsättningar att hjälpa företagen i sin internationalisering.

– Vi är stolta att säga att vi har bidragit till att fler affärer mellan länderna kommit igång, men kanske framförallt att de samarbeten som inletts kommer kunna hjälpa ännu fler i framtiden, oavsett var i våra avlånga länder företagen befinner sig, säger Mikael Sondell, Grensetjänsten Norge-Sverige, en av projektledarna för Gränsmöjligheter.

Spännande innehåll

Slutkonferensen inleddes med att deltagarna hälsades välkomna av Katarina Nordmark, Länsstyrelsen Värmland och Eva Lundin Hedmark fylkeskommune som är projektägare och arrangerade slutkonferensen.

Jessica Hedin, ministerråd vid Sveriges ambassad i Oslo pratade sedan tillsammans med Truls Jæger-Synnevaag, förste ambassadsekreterare vid Norges ambassad i Stockholm om samarbete över gränsen. Sverige och Norge är varandras viktigaste handelspartners. Däremot finns en stor okunskap hur viktiga vi är för varandras ekonomier enligt studier. (NOVUS på uppdrag Norska ambassaden).

Ett inslag med humor och glimten i ögat var när frågan ställdes om vad vi egentligen vet om våra grannar? Genom ett online frågespel lät Madeleine Cederström som är journalist och svensk radioprofil på NRK Radio, deltagarna mäta sina kunskaper om respektive länder med varandra.

En stor del av arbetet i Gränsmöjligheter har handlat om att komma ut i länderna och öka kunskapen om affärer mellan Sverige och Norge. Mikael Sondell från Grensetjänsten Norge-Sverige visade upp en film där företagare och förebilder som deltagit i projektets aktiviteter uttalar sig om nyttan som aktiviteterna har medfört.

Annika Daisley, Svinesundskommittén och Gunnar Oleniusson, Tullverket presenterade ett gränshinder ”Köer vid tullstationerna” och visade huvuddragen i processen med att driva gränshinder. Under samma programpunkt fortsatte Mikael Sondell från Grensetjänsten med att presentera resultat från projektet genom att beskriva olika typer av gränshinder som företagen möts av. Mikael visade även förslag till fortsatt arbete för att kunna stötta så många som möjligt längs hela den 161 mil långa svensk-norska gränsen.

Dagen innehöll flera berättelser från gränsen. Jan Christian Vestre som är VD på det svensk-norska företaget Vestre, en ledande tillverkare av utemöbler för städer, parker och offentliga rum, berättade om hur han ser på de goda möjligheterna att samarbeta och arbeta över gränsen och hur det går att ta del av det bästa av de två länderna.

Vi fick ta del av två panelsamtal dels med företagare, Jan Christian Vestre och Johan Gotting, VD på Elvenite AB som berättade om lyckade affärer över gränsen. Det andra panelsamtalet handlade om hur offentliga aktörer är länken till företagen och vad som går att förbättra. De medverkande Olle Jonäng, Exportcenter Västra Götaland, Annette Palmqvist Dals-Eds kommun, Märet Engström, Karlstad kommun och Hans-Peter Carlson, Midtskandia 11 pekade bland annat på behovet av att bygga nätverk, mötesplatser och samarbeta mer regionalt och nationellt.

Mikael Sondell och Annika Daisley avslutade konferensen med att säga att även då projektet nu är slut, så fortsätter arbetet med att bygga nätverk och samarbeta med alla partner som deltagit i projektet.

Moderator under dagen var Karin Hovdebo, Länsledningskoordinator på Länsstyrelsen i Värmland.

 

Lyssna på P4 Värmlands intervju med Mikael Sondell och Jan Christian Vestre

Jan Christian Vestre och och Mikael Sondell

Jan Christian Vestre och och Mikael Sondell

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7287860