Om Interregprojektet Gränsmöjligheter

– en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs norsk-svenska gränsen

Interreg Sverige-Norge

Gränsmöjligheter är ett treårigt projekt med syftet att arbeta för utökad gränsöverskridande verksamhet mellan Norge och Sverige. Detta för att möjliggöra en ökad rörlighet för små och medelstora företag längs hela norsk-svenska gränsen. Projektet finansieras genom Interreg Sverige Norge som är ett EU program för gränsöverskridande samarbete. Målen är bland annat att:

  • Öka möjligheterna för företag i Norge och Sverige att utan hinder röra sig över en större gränsöverskridande marknad.
  • Samordna och strukturera arbetet med gränshinder för näringslivet längs hela norsk-svenska gränsen.
  • Riva mentala gränshinder genom att informera små- och medelstora företag om möjligheterna, istället för problemen, med att arbeta gränsöverskridande.
  • Reducera och hantera formella samt informella gränshinder för näringslivet längs hela norsk-svenska gränsen med hjälp av strukturerad samverkan mellan Grensetjänsten Norge-Sverige och de befintliga gränskommittéerna.

Projektet genomförs i ett nära samarbete mellan Länsstyrelsen Värmland, Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Svinesundskommittén, Grensetjänsten Norge-Sverige och gränskommittéer i båda länderna. Grensetjänsten Norge-Sverige medverkar aktivt i projektet genom Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och NAV. Utöver det närmaste partnerskapet kommer samarbete att bedrivas med Nordiska Ministerrådet samt en rad övriga aktörer som jobbar med näringslivsfrågor.

Hämta informationsfolder:

Gränsmöjligheter folder

Gränsmöjligheter, folder svensk

Grensemuligheter folder

Grensemuligheter, folder norsk

 


Tid

1 september 2016 – 31 augusti 2019

Budget

ca 1,4 miljoner euro

Projektägare

Sverige: Länsstyrelsen Värmland

Norge: Hedmark fylkeskommune

Medsökande partner

Fylkesmannen i Hedmark

Svinesundskommittén

Medfinansiärer

Arbetsförmedlingen

Mittnordenkommittén

NAV

Västra Götalandsregionen

Östfold fylkeskommune