Pernille Martinsen är HR-chef på Flexit. Foto: News Öresund.

Med huvudkontoret i norska Ørje och fabriken i svenska Töcksfors, några kilometer bort, utgör ventilationsföretaget Flexit själva sinnebilden av ett gränsöverskridande norsk-svenskt bolag. Enligt bolagets HR-chef Pernille Martinsen Westlie fungerar det smidigt att bedriva verksamhet i båda länderna, som också utgör viktiga marknader för företaget. För att hantera både den svenska och norska marknaden har Flexit byggt upp försäljningsavdelningar i båda länderna.

1974 startade Flexit sin verksamhet i Ørje och då bolaget relativt nyligen fick behov av att bygga ut valde man att förlägga produktionsanläggningen i grannorten Töcksfors.

– När vi fick behov av att bygga ut, fick vi ekonomiskt stöd från Tillväxtverket för att skapa arbetsplatser i Töcksfors, så det var egentligen anledningen till att vi byggde en stor fabrik där. Det var mycket mer ekonomiskt gynnsamt, och för oss som ligger här vid gränsen, så är det kort väg. Det tar bara en kvart, så är vi där.

– Så vi jobbar för att försöka vara en organisation även om vi är på två platser, vi har en kultur och gemensamma värderingar. Flera anställda här är chefer för människor i Sverige och flera anställda i Sverige är chefer för folk här. Vi är ”svorske”.

Vad innebär det för företaget?
– Vi har möjlighet att söka arbetskraft på båda sidor gränsen, så det ger tillgång till fler resurser. Och i vår bransch är Flexit bland de största aktörerna inom ventilation, medan Sverige är en marknad där vi jobbar aktivt för att växa. Att vara närvarande där är viktigt för oss. Det är nog mest bara positivt att jobba över gränsen, men om man är på två fysiskt olika platser är det klart att det kan vara problem med olika kulturer. Vi följer ju svenska arbetsmarknadslagar och avtal där och norska i Norge, men där tycker vi att det är viktigt att man följer det som gäller i det land man är i.

Enligt Pernille Martinsen Westlie är utmaningarna snarare kulturellt betingade än språkliga.

– Vi är väldigt ”svorske”, vi som bor här. De från Ørje och Töcksfors förstår varandra bra, men vi har ju medarbetare från Stockholm och Bergen och då kan det vara lite problem, men det är väldigt sällan och mest roligt. De flesta upplever bara att det är spännande med ett företag som jobbar både i Sverige och Norge.

– Man får ta det bästa från varje land. Vi känner att svenskar är lite mer för ordning och reda, de vill följa planer och rutiner och få instruktioner, medan norrmän kanske är lite snabbare på att få saker att ske och griper möjligheter lite fortare. Det kan skapa samarbetsproblem och frustration, men vi försöker att hämta det bästa från båda länderna. Det viktigaste handlar om att man har tät kommunikation med varandra.
För att hantera marknaderna i både Norge och Sverige har Flexit byggt upp två olika försäljningsavdelningar.

– Det är helt avgörande för oss. Vi har anställt svenska försäljningschefer som kommer från marknaden, bland annat inom byggvaruhandeln och den professionella ventilationsmarknaden. Det vi vill är att vara svenska på den svenska marknaden och norska på den norska marknaden, men internt har vi arbetsuppgifter kors och tvärs. På vår produktionsavdelning har vi till exempel en bra blandning mellan norrmän och svenskar.
Pernille Martinsen Westlie ser inte för Flexits del några större svårigheter som hämmar det gränsöverskridande arbetet.

– Vi ser inte så mycket problem. Men det är klart att för anställda finns det gränsregler som ger några begränsningar. Vi anställer folk i det land där de arbetar, för det finns vissa regler kring var du ska jobba och vara anställd. Och om de reglerna hade försvunnit hade saker varit enklare. Men på ett vis gör det kanske att det är lite ordning och reda: när du bor i Norge så är du anställd i Norge, har norsk lön och följer norska skatteregler. Du har norska kostnader för hus och bil.

– Jag tror egentligen att det är bra på ett sätt. Om det skulle försvinna skulle man jämföra sig på kors och tvärs, i förhållande till de rättigheter och löner man skulle vilja ha. Men det är klart att för anställdas möjligheter att få gränsgångareskatt är det inte positivt för den det gäller.

Hon ser snarare ett annat bekymmer att hantera, som egentligen inte specifikt har med gränsen att göra, utan snarare med de lokala bolagstraditionerna:
– Företaget är etablerat här i Norge, det är här vi har anställda som varit med från starten – kulturbärare som kan historien, vet vad vi gjort genom åren och känner företaget innan och utan. Medan i Sverige är vi ju en grupp människor med olika bakgrund som satts samman i en ny organisation. Vi har som mål att vi ska föra över värderingarna till Sverige, vad som är Flexits historia och kultur och att det är det vi bygger på.

FAKTA: FLEXIT

Verksamhet: Producerar, utvecklar och levererar ventilationssystem samt centraldammsugare till bostadsmarknaden, byggvarumarknaden och den professionella ventilationsmarknaden. Exporterar främst till Norden, men också till Baltikum, Nederländerna och delar av Östeuropa.
Antal anställda: Cirka 240, varav 150 i Norge och resten i Sverige
Jobbar över gränsen: Ja, både vad gäller sjäva produktionen och försäljningen.
Ort: Huvudkontor i Ørje, där de flesta stabsfunktioner finns: personal, ekonomi, marknadsavdelning, och även lager. I Töcksfors finns den mesta produktionen, samt ett laboratorium. Produktutvecklingen sker både i Sverige och Norge. Säljkontor finns i Bergen, Trondheim och Stavanger, samt i Stockholm, Göteborg och södra Sverige.
Intervjuperson: Pernille Martinsen Westlie, HR-chef