Nordisk Massivtre använder råvaror från både Sverige och Norge, säger Carsten Hovind, bolagets marknadschef. Foto: News Öresund.

Nordisk Massivtre satsar strategiskt på att bli ett nordiskt företag. Det nystartade norska bolaget har svensk styrelseordförande och vd, och ligger placerat i Kongsvinger nära den svenska gränsen. Skogs- och trävaruindustrin är dessutom traditionellt en bransch med mycket handel och kontakt över gränsen.

– Vi heter Nordisk Massivtre av två anledningar: för att vi ser marknadsmöjligheter i Norge och Sverige och resten av Norden, och för att vi använder råvaror från Norge och Sverige. Att vi handlar över gränsen är också anledningen till att vi ligger här i Kongsvinger, vid gränsen och samtidigt mitt i den bästa råvaruregionen, säger Carsten Hovind, bolagets marknadschef. Bolaget drog i gång i början av 2017, av ägare med lång erfarenhet från branschen, och hade produktionsstart i juni samma år. Nordisk Massivtre har ännu inte handlat från Sverige, men enligt Carsten Hovind är det bara en tidsfråga.

– Så snart vi behöver fingerskarvat virke är det naturligt att se över gränsen, eller om volymen är stor och vi behöver fler leverantörer.
Försäljningen mot Sverige är däremot redan igång och första projektet som bolaget levererade till låg i svenska Bohuslän.

– Nu sätter vi igång med ett stort projekt, en förskola i Bengtsfors. Vi har också haft ett väldigt litet projekt som vi har levererat till Sverige. Vi ser absolut på den svenska marknaden som väldigt intressant.

Varför det?
– Det är stor tillväxt i den svenska marknaden, det är det ena. Plus att vi ligger nära den svenska gränsen och det är naturligt att köra bilar över dit. Det är så pass stort tryck på producenterna och orderböckerna är fulla runt i Europa, så vi ser det som att vi kan komplettera i samma marknad.

Varför planerar ni att handla från Sverige?
– Det finns fler orsaker, det ligger också ett sågverk precis på andra sidan här, Hilmer Andersson, som är väldigt nära. Det kan vara transportvägar, en fråga om kapacitet, och om vi ska ha något väldigt speciellt så ligger det stora anläggningar för fingerskarvat virke på den andra sidan gränsen.

Carsten Hovind upplever att det finns både fördelar och nackdelar med att handla över den norsk-svenska gränsen.

– Vår erfarenhet från tidigare är att det är väldigt… prismässigt är det inte nödvändigtvis så gynnsamt, men det är bra leveranser. Man får precis vad man beställt och det är väldigt professionella leveranser med en industriell prägel.

Vad innebär det för ert företag att ni är så pass gränsöverskridande?
– Det innebär en säkerhet i leveranser, att vi har fler ben att stå på. Det kommer nog att ge oss en större marknad att vi kan operera på både norsk och svensk sida. Det kan betyda innovation, alltså utväxling av idéeer och erfarenheter. Vi har jobbat tidigare med svenska ingenjörer och arkitekter som opererat i Norge.

– Det finns vissa kulturskillnader, men på det hela taget tycker jag att det är ganska likt, så det är väldigt positivt. Och vi har som sagt en svensk styrelseordförande som är ett välkänt namn och har stort nätverk i både Sverige och Norge. Vi hämtar in folk från båda sidor gränsen, så det är bra för oss.

I er bransch, hur vanligt är det att jobba över gränsen?
– Det tror jag är väldigt vanligt. Vi är leverantörer till bygg- och anläggningsbranschen, men först och främst är det träförädling vi jobbar med. Och inom träförädling har det varit mycket handel över gränsen.

Varför det?
– Det är relativt lik kultur. Som jag upplever det har det historiskt sett gått mycket varor från Sverige till Norge, för att träförädling är mycket större i Sverige. Vi har ett stort företag i Norge, men ni har många större, så det har nog gått ganska många förädlade produkter över till Norge, och råvaror säkert åt båda hållen.

 

FAKTA: NORDISK MASSIVTRE AS
Verksamhet: Nordisk Massivtre AS produce¬rar och levererar massivträ-delar till byggen av allt från villor och småhus till industrier. Bolaget startade 2017 av ägare som tidigare bedrivit liknande verksamhet i västra Norge.
Antal anställda: Sex anställda och ytterligare personal genom bemanningsföretag. Totalt arbetar cirka tio personer/dag.
Jobbar över gränsen: Ja, genom försäljning och (planerade) inköp. Vd och styrelseordförande är svenskar.
Ort: Kongsvinger
Intervjuperson: Carsten Hovind, marknadschef