Den 22–25 oktober var Gränsmöjligheter i Schweiz för att studera hur deras gränsöverskridande samarbeten ser ut, mellan EU-land och icke-EU land.  Syftet var att ta reda på hur de löser olika gränshinder och hur deras gränsregionala nätverk ser ut.

Veckan inleddes med besök på den svenska ambassaden i Bern där vi fick välkomstord av Sveriges ambassadör till Schweiz, Magnus Hartog-Holm. Annika Daisley, Svinesundskommittén, presenterade hur projektet arbetar med gränshinder, möjligheter och partnerskap. Därefter berättade Jenny Egermark, ambassadråd, om relationen mellan Sverige och Schweiz med fokus på handel samt om samarbetet med deras gränsländer; Tyskland, Italien, Lichtenstein och Frankrike. Vid lunchen fanns en representant från EUDEL med samt representanter från alla gränsstater som berättade om hur samarbetet fungerade länderna emellan.

Organisationen ”Society for promoting crossborder cooperation” (GFGZ) arrangerade dagen efter en busstur till Ticino, en kanton i Schweiz på södra sidan av Alperna. Vi fick lyssna till Francesco Quattrini, diplomatisk rådgivare och Ticino Lombardy expert, som såg möjligheter med att omkring 64 000 italienare dagspendlade till Schweiz för att arbeta, men han såg ett problem med att 55 000 av dem gjorde det med bil.

–   28 % av människorna i Ticino är cross-border workers och arbetslösheten är högre här, 6 %, än i övriga Schweiz där det är omkring 4 %, sade Francesco Quattrini.

Studieresan fortsatte med ett besök hos sociala entreprenören och arbetarna vid ”Casa Astra” en icke-statlig organisation som jobbade med att hjälpa hemlösa i gränsregionen Schweiz-Italien.

Sista dagen inleddes med en presentation av Florian Schmid, politisk forskare, som presenterade situationen i Schweiz och dess politiska system. Thomas Radke, vice VD för IBK (Internationale Bodensee Konferenz) berättade därefter om innovation och möjligheter i Bodensjön-regionen med ett imponerande nätverk mellan universiteten i området. IBK är en kooperativ förening med syftet att bevara och främja Bodensjön som en attraktiv region, stärka de regionala krafterna och minska gränsproblematiken.  

         Det var en lärorik studieresa där vi fick höra hur det fungerade mellan Schweiz och gränsstaterna, sade Olle Jonäng, Västra Götalandsregionen avslutningsvis.