Den 11 oktober arrangerade Gränsmöjligheter tillsammans med Association of European Border Regions (AEBR) och Osloregionens Europakontor ett seminarium om gränsöverskridande samarbete som ett verktyg för att förbättra EU´s inre marknad.

Över trettio deltagare kom till seminariet som inleddes av dagens moderator, AEBR´s generalsekreterare Martin Guillermo. Under dagen presenterades goda exempel och deltagarna utbytte både erfarenheter och diskuterade gränsöverskridande samarbete.

– Det var ett av de mest givande seminarium jag varit på denna vecka, sade Sina Hoch, projektledare för Interreg Europe-projektet KISS ME.

Projektet Gränsmöjligheter presenterades av Eva Lundin, Hedmarks fylkeskommune, Angelika Klarenfjord, Länsstyrelsen Värmland och Annika Daisley, Svinesundskommittén som gav exempel på vad vi gör i projektet och om erfarenheter kring gränsöverskridande samarbete i en nordisk kontext.

Susanna Sofia Keskinarkaus berättade om offentlig upphandling från svenska-finska-norska samarbetet och Torneå-dalen.

Professor Dr. Paul Sars presenterade Interreg-projektet ”Nachbarsprache und buurcultuur” där de bland annat arbetade med språkinlärning av tyska och holländska hos skolelever. De anordnade träffar där skolbarn från de olika länderna lekte med varandra och lyssnade till varandras språk.

European Committee of the regions (CoR) medlem Michiel Scheffer (the Council of the Province of Gelderland) gav sina reflektioner på gränsöverskridande samarbeten.

– Var nyfiken på gränsöverskridande samarbeten, var öppen och acceptera skillnader och lär dig av skillnaderna, avslutade Michiel Scheffer.

Seminariet arrangerades under “European Week of Regions and Cities” i Bryssel.

 

Martin Guillermo

 

Från vänster: Annika Daisley, Katarina Nordmark, Martin Guillermo, Eva Lundin och Angelika Klarenfjord.

 

Michiel Scheffer