Den 9 oktober hölls ett inspirerande och informativt seminarium för norska företagare om att göra affärer i Sverige. Över 60 deltagare kom till Sarpsborg i Norge för att få reda på vad som gäller om man vill skicka varor, personal eller etablera företag i Sverige, och därmed inom EU.

Några av de gränsexperter som medverkade var KGH Customs Services och KGH Accountancy & VAT Services som gav konkreta exempel och visade steg för steg vilka regler som gäller och vilka möjligheter som finns. Grensetjänsten Norge-Sverige berättade om hur de kostnadsfritt kan hjälpa företagare vid gränsöverskridande affärer exempelvis genom deras myndighetssamverkan. Skatteverket belyste vikten av att ta reda på innan vad som gäller vid etablering i Sverige vad gäller registreringskrav och beskattning, då det är olika regler för olika branscher.

— ­Genom att kontakta Grensetjänsten Norge-Sverige kan företagaren snabbt få hjälp på just sina specifika frågor tack vare deras myndighetssamverkan, berättar Simone Johansson vid Skatteverket, som är en del i Grensetjänsten Norge-Sveriges myndighetssamverkan.

Dessutom fanns många experter inom området på plats för att dela med sig av sin kunskap, inspirera och visa på möjligheterna med en större gränsöverskridande marknad. Roald Guulbrandsen, NHO och Thorfinn Hansen, Infotjenester berättade om sina erfarenheter och skillnader mellan svenskar och norrmän i affärskultur. De visade även på några norska ”success stories” i Sverige.  Avslutningsvis berättade några svenska gränskommuner om hur de kan ge stöd på vägen.

— Vi hoppas dagen har gett deltagarna bra inblick om hur man bäst förbereder sig inför sin satsning på affärer i Sverige och vilka möjligheter som finns, avslutade dagens entusiasmerande moderator, Annika Daisley från Svinesundskommitten.

Arrangörer var Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Svinesundskommittén i samverkan med Interreg-projektet Gränsmöjligheter.