Säffle 20180920 | Export med fokus på Norge stod på agendan vid seminariet i Säffle den 20 september. Många intresserade företagare tog chansen att lyssna till experter och gavs möjlighet till enskilda samtal.

Anders Anstrin, utvecklingsstrateg i Säffle kommun hälsade välkommen och var en entusiastisk moderator för dagen. Programmet inleddes av Ewa Bertilsson och Mikael Sondell vid informationstjänsten Grensetjänsten Norge-Sverige som gav inblick i vad man bör tänka på när man etablerar sig på den norska marknaden. Simone Johansson från Skatteverket visade på olika regler som gäller för dig som person vid företagande över gränsen.

— Ta reda på vad som gäller för just dig och ditt företag, menade Simone Johansson från Skatteverket.

Därefter gavs deltagarna en kort guidning av Kristian Halse, Simplicus AB, inom tullfrågor och om vad som är bra att känna till vid handel med länder utanför EU.

Förmiddagen fortsatte sedan med olika organisationer som berättade om vilka stöd som finns för företagare gällande export ut i världen. Korta och informativa presentationer från Helena Stor Hansson, Region Värmland, Niclas Emanuelsson från Business Sweden, Per Olov Johansson från Almi, Louise Larsson från Enterprise Europe Network, Björn Olsson från Svensk Exportkredit och Robert Wickman från Exportkreditnämnden. Efter lunch fanns möjlighet för företagarna att ha enskilda samtal med de olika aktörerna.

— Målet är att ge fler företagare mer kunskap om att bedriva verksamhet på den norska marknaden, avslutade Mikael Sondell vid Grensetjänsten Norge-Sverige.

Arrangörer var Regional Exportsamverkan i Värmland, Interreg-projektet Gränsmöjligheter, Säffle kommun, Årjängs kommun och Arvika kommun genom Westra Wermland Export.