Över 40-talet deltagare kom till Hotell Frykenstrand i Sunne för att lyssna på experter om vad man bör tänka på gällande affärsverksamhet över gränsen och om vilka möjligheter till stöd som finns.

Ewa Bertilsson och Mikael Sondell vid informationstjänsten Grensetjänsten Norge-Sverige och Simone Johansson från Skatteverket gav inblick i vad man bör tänka på när man etablerar sig på den norska marknaden.

— Målet är att ge fler företagare mer kunskap om att bedriva verksamhet på den norska marknaden, menar Sondell.

Därefter gavs deltagarna en kort guidning av Kristian Halse, Simplicus AB, inom tullfrågor och om vad som är bra att känna till vid handel med länder utanför EU.

Dessutom fick deltagarna lyssna till företagaren och styrelseproffset Lars Attefors som redan arbetar i olika verksamheter över gränsen.

 – Export är inte så svårt. Hittar du dina rutiner så är det inte svårare än någonting annat, menade Lars Attefors, från Attefors Consulting AB.

Förmiddagen fortsatte sedan med olika organisationer som berättade om vilka stöd som finns för företagare gällande export ut i världen. Korta, informativa presentationer av Helena Stor Hansson, Region Värmland, Niclas Emanuelsson från Business Sweden, Per Olov Johansson från Almi, Louise Larsson från Enterprise Europe Network, Björn Olsson från Svensk Exportkredit och Robert Wickman från Exportkreditnämnden.

Efter lunch fanns möjlighet för företagarna att ha enskilda samtal med de olika aktörerna.

Arrangörer var Regional Exportsamverkan i Värmland, Interreg-projektet Gränsmöjligheter, Sunne kommun och Torsby kommun.