Mentala gränshinder var temat för dagen när Interreg-projektet Gränsmöjligheter hade årskonferens den 9 maj i Morokulien.

Dagen inleddes med välkomnande och en kort presentation av projektet av projektledare Katarina Nordmark, Länsstyrelsen Värmland och dagens moderator, Erik Haugen, Fylkesmannen i Hedmark.

Anna Palmehag, Øresundsinstituttet, presenterade därefter rapporten Mentala Gränshinder – en studie av hur norska och svenska företagare erfar och uppfattar arbete över gränsen. Studien har utifrån 63 intervjuer identifierat ett antal mentala gränshinder som medvetet eller omedvetet påverkar i vilken omfattning företagare rör sig över gränsen. Na¬tionella vanor och traditioner, skillnader i affärskultur, avsaknad av kunskap om marknaden i grannlandet och att man befinner sig i en omgivning där tanken på andra sidan gränsen är långt bort är några exempel. Studien är genomförd av Øresundsinstituttet, som har en lång erfarenhet av gränsregionalt ana¬lysarbete i Norden, på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland och Hedmarks fylkeskommune.

– Genom att aktivt arbeta för att riva dessa mentala barriärer kan integrationen och samarbetet mellan Norge och Sverige stärkas ytterligare, avslutade Anna Palmehag.

Dessutom fick vi lyssna till två företagares syn på gränshinder; Lars Atterfors, Nordisk Massivtre AS, berättade om hur de samarbetade över gränsen. Han upplevde inte några mentala gränshinder över huvud taget. Anneli Lidberg från EMV Construction har däremot stött på formella hinder både vad gäller exempelvis momsen på stål samt extra administrativt arbete vad gäller att anställa personal.

Mikael Sondell och Kjell Olsén, Grensetjänsten Norge-Sverige berättade om gränshinderarbetet längs hela gränsen och hur projektet Gränsmöjligheter nu strukturerar upp detta. Dessutom presenterade de vilka gränshinder det arbetas med just nu.

Björn Rosengren, ordf. Norsk-svenska handelskammaren, fick avsluta dagen. Han reflekterade över affärsrelationer Norge och Sverige emellan och konstaterade att Norge har varit lyckosamma med att ta vara på norska råvaror och genom dessa stärka landet. Han var både självkritiskt till tidigare uttalanden om Norge, höll en underhållande presentation och bjöd på sig själv. Det var många av deltagarna som tog chansen att ställa frågor.

Tack alla deltagare för att ni kom och tack alla medverkande att ni gjorde årskonferensen både trevlig, intressant och underhållande!