Den 10 april hölls ett seminarium i Mo i Rana, Norge, om affärsmöjligheter mot den svenska marknaden. Över 45 deltagare kom för att lyssna på experter inom området och få handfasta råd.

Under dagen fick deltagarna information om marknadsmöjligheter i Sverige, tull- och skatteregler och hur man ska undvika gränshinder. Dessutom berättade två företagare om deras erfarenheter och om hur de börjat exportera till Sverige.

— Deltagare har fått bra tips och fått reda på att det finns hjälp att få, berättar Jenny Sofie Kjemphei Larsen, MidtSkandia.

Dagen inleddes med välkomnande av Thure Mårtenson og Jenny Sofie Kjemphei Larsen, MidtSkandia vars organisation har arbetat med att utveckla verksamheten mellan Norge och Sverige i snart 30 år. Sedan presenterades de båda Interreg-projekten Gränsmöjligheter och Nordkalottens Grensetjeneste –Næringslivsveiledning av Kjell Olsén och Riitta Leinonen.

Cecilia Harvig från Innovasjon Norge höll en uppskattad SKYPE-presentation om marknadsmöjligheter i Sverige. Karin Lundberg från Storuman kommun i Sverige berättade om vad som händer på andra sidan gränsen och vilka strategier för utvecklingssamarbeten som de arbetar med. Storumans kommun satsar stort på digital infrastruktur och har en vision om att ha ett bredband i världsklass!

Erik Dahlberg vid Länsstyrelsen Västerbotten

Erik Dahlberg vid Länsstyrelsen Västerbotten

Erik Dahlberg vid Länsstyrelsen Västerbotten visade på de stödmöjligheter som finns för företag vid etablering i Sverige. Därefter berättade två företagare om deras erfarenheter och om hur de börjat exportera till Sverige.

— För oss var det viktigt att förstå den svenska marknaden först, göra en kartläggning och skaffa de rätta kontakterna, sa Fritz Olsen från Helgeland Plast/AKVA group.

Sæterstad Gård var ett annat företag som berättade om sin resa om att exportera till Sverige och därmed in i EU. För dem var det viktigt att öka kompetensen och förstå regelverket.

Einar Bødker är sektionschef vid tullstationen i Bodø-/Junkerdal, Tolletaten Midt-Norge. Han talade om deras arbete och om att de gärna hjälper företagarna om de har några frågor gällande tull, import och export.

Einar Bødker är sektionschef vid tullstationen i Bodø-/Junkerdal, Tolletaten Midt-Norge. Foto: Thure Mårtensson.

Simone Johansson vid Skatteverket utland gav handfasta råd om skatter, registrering och vad man bör tänka på vid en etablering i det andra landet. Olika saker gäller så ta reda på vad som gäller för just dig!

Simone Johansson, Skatteverket. Foto: Thure Mårtensson.

Dagen avslutades med information från Grensetjänsten Norge-Sverige och Nordkalottens Grensetjeneste som presenterade deras tjänster med gränsöverskridande information till företag som vill bedriva eller redan bedriver verksamhet på andra sidan gränsen. Intresserade företag får gärna kontakta Grensetjänsten Norge-Sverige (tel: +46-70 979 51 68) om de vill medverka i projektet Gränsmöjligheter och få stöttning vid en etablering på andra sidan gränsen.

— Det var en lyckad dag och god stämning. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla parter, avslutar Jenny Sofie Kjemphei Larsen, MidtSkandia.