I slutet av februari var projektet Gränsmöjligheter på studieresa till norra Irland för erfarenhetsutbyte med InterTradeIreland.

­InterTradeIreland hade bjudit in projektet och Grensetjänsten Norge-Sverige för att höra på vilka sätt Norge-Sverige arbetar med gränsfrågor. Norra Irland står inför nya utmaningar eftersom Storbritanniens kommande utträde ur EU innebär att de får en EU-gräns mellan sig och republiken Irland.

Studieresan och mötet var mycket intressant för att få en inblick i de utmaningar som Nordirland står inför i och med Brexit , sade Mikael Sondell, Grensetjänsten Norge-Sverige och projektledare för Gränsmöjligheter, här i samtal med Kerry Curran, InterTradeIreland.

Studieresan var en del i programmet för Interreg-Europe projektet Inside Out EU:s studieresa till Belfast där vi dessutom fick insikt i norra Irlands stödsystem för internationalisering till små och medelstora företag. Dessutom ingick ett par mycket entusiasmerande företagsbesök och lite sightseeing.

Projektet Inside Out EU handlar om att förbättra det regionala stödet för internationalisering av små och medelstora företag (SMF). Målet är att hjälpa företagen att växa och prestera bättre på den utländska marknaden.