Total (21)

DIS-53 Svårigheter privatpersoner att transporter häst över Norsk-svenska gränsen i syfte att träna och tävla. Detta är rapporterar som ett gränshinder och har avskrivits. https://www.norden.org/sv/border-database/midlertidig-import-af-heste-mellem-norge-og-sverige Under bearbetning »
DIS-64 Långa handläggningstider vid ansökan om pension. Under bearbetning »
DIS-69 Problem vid inresa till Norge, när ovaccinared personer inte har rätt handlingar tvingas andra resenärer in vänta att allt kontrolleras. Coronarelaterat problem. Under bearbetning »
DIS-76 Denna problemställning handlar om norska regeringens coronarelaterade regelverk under Covidpandemin. Detta drabbar norskboende som har fritidshus i andra nordiska länder. Problemet har inrapporterats till Nordiska ministerrådet som en störning under pandemin. I dagsläget kan den som är fullvaccinerad resa fritt inom Norden oavsett ärende i annat land. Svar till rapportör »
DIS-78 Denna problemställning handlar om norska regeringens coronarelaterade regelverk under Covidpandemin. Detta drabbar norskboende som har fritidshus i andra nordiska länder. Problemet har inrapporterats till Nordiska ministerrådet som en störning under pandemin. I dagsläget kan den som är fullvaccinerad resa fritt inom Norden oavsett ärende i annat land. Svar till rapportör »
DIS-79 Denna problemställning handlar om norska regeringens coronarelaterade regelverk under Covidpandemin. Detta drabbar norskboende som har fritidshus i andra nordiska länder. Problemet har inrapporterats till Nordiska ministerrådet som en störning under pandemin. I dagsläget kan den som är fullvaccinerad resa fritt inom Norden oavsett ärende i annat land. Svar till rapportör »
DIS-82 Skogsägare bosatta i Norge kan inte längre utnyttja skogsstyrelsens tjänster. Del beror detta på att man från 1/12 2021 tar bort möjligheten att använda sig av "inloggning med lösenord". Vilket gör att man enbart kan logga in via svensk e-legitimation. Utan svensk personnummer kan man inte idag ha en svensk e-legitimation. Under bearbetning »
DIS-83 Denna problemställning handlar om norska regeringens coronarelaterade regelverk under Covidpandemin. Detta drabbar norskboende som har fritidshus i andra nordiska länder. Problemet har inrapporterats till Nordiska ministerrådet som en störning under pandemin. I dagsläget kan den som är fullvaccinerad resa fritt inom Norden oavsett ärende i annat land. Svar till rapportör »
DIS-90 Denna problemställning handlar om norska regeringens coronarelaterade regelverk under Covidpandemin. Detta drabbar norskboende som har fritidshus i andra nordiska länder. Problemet har inrapporterats till Nordiska ministerrådet som en störning under pandemin. I dagsläget kan den som är fullvaccinerad resa fritt inom Norden oavsett ärende i annat land. Svar till rapportör »
DIS-94 Problem med att skaffa e-legitimation i Sverige och få tillgång till andra tjänster som kräver svenskt personnummer. Detta är ett känt problem och det pågår ett arbete med att godkänna varandras e-legitimationer i Norden. Frågan är dock inte löst och samtliga informationstjänster i Norden är väl Analys »
DIS-102 Denna problemställning handlar om norska regeringens coronarelaterade regelverk under Covidpandemin. Detta drabbar norskboende som har fritidshus i andra nordiska länder. Problemet har inrapporterats till Nordiska ministerrådet som en störning under pandemin. I dagsläget kan den som är fullvaccinerad resa fritt inom Norden oavsett ärende i annat land. Svar till rapportör »
DIS-113 Coronarelaterade restriktioner för barn vid inresa till Norge. Under bearbetning »
DIS-119 Företagare som ska delta på marknader upplever problem kring tull- och momshantering. Detta berörs i denna rapport från Nordiska ministerrådet http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1469177&dswid=937 Under bearbetning »
DIS-138 Denna problemställning handlar om norska regeringens coronarelaterade regelverk under Covidpandemin. Detta drabbar alla som på något sätt ska passare gränsen för inresa till Norge. Problemet har inrapporterats till Nordiska ministerrådet som en störning under pandemin. Svar till rapportör »
DIS-150 Denna problemställning handlar om norska regeringens covid-19 regelverk under pandemin. Detta drabbar norskboende som har fritidshus i andra nordiska länder. Samt under en period i 2021 då inreseförbud gällde i Sverige. Problemet har inrapporterats till Nordiska ministerrådet som en störning under pandemin. I dagsläget kan den som är fullvaccinerad resa inom Norden. Svar till rapportör »
DIS-151 Personer som har samordningsnummer och bankkonto i Sverige kan idag inte få e-faktura. Man kan inte heller få en E-legitimation i Sverige. Vilket skulle underlätta i denna typ av situation. Dock kan olika leverantörer ha olika regler när det gäller Autogiro. Man måste därför själv kontakta för att se om man kan få autogiro. Analys »
DIS-152 Skogsägare bosatta i Norge kan inte längre utnyttja skogsstyrelsens tjänster. Detta beror detta på att man från 1/12 2021 tar bort möjligheten att använda sig av "inloggning med lösenord". Vilket gör att man enbart kan logga in via svensk e-legitimation. Utan svensk personnummer kan man idag inte ha en svensk e-legitimation. Möjligheten att ge någon med svensk e-legitimation fullmakt finns. Analys »
DIS-153 Personer utan svenskt personnummer kan inte få e-legitimation. Detta försvårar kontakten med myndigheter i Sverige. Analys »
DIS-157 Problemet har inrapporterats till Nordiska ministerrådet som en störning under pandemin. Grensetjänsten och övriga informationstjänster följer utvecklingen kring alla störningar pga pandemin. Löst »
DIS-158 Problemet har inrapporterats till Nordiska ministerrådet som en störning under pandemin. Grensetjänsten och övriga informationstjänster följer utvecklingen kring alla störningar pga pandemin Löst »
DIS-160 Denna problemställning handlar om norska regeringens coronarelaterade regelverk under Covidpandemin. Detta drabbar alla som på något sätt ska passare gränsen för inresa till Norge. Problemet har inrapporterats till Nordiska ministerrådet som en störning under pandemin. Löst »