En 161 mil integrerad arbetsmarknad mellan Sverige och Norge.

En 161 mil integrerad arbetsmarknad mellan Sverige och Norge.

Mentala gränshinder

Rapport: Mentala gränshinder
I en ny rapport ”Mentala gränshinder – en studie av hur norska och svenska företagare erfar och uppfattar arbete över gränsen” identifieras vad som attraherar företag och vad som får dem att avstå från att ge sig in på det andra landets marknad. Läs mer >>

Interreg Sverige-Norge
”Gränsmöjligheter” är ett treårigt projekt med syftet att arbeta för utökad gränsöverskridande verksamhet mellan Norge och Sverige. Projektet finansieras genom Interreg Sverige-Norge som är ett EU-program för gränsöverskridande samarbete.
Ett projekt för näringslivet i Norge och Sverige

För en gränsöverskridande verksamhet utan hinder

Ditt närmaste grannland, din första internationella marknad?

Projektet Gränsmöjligheter ska:

  • Öka möjligheterna för företag i Norge och Sverige att utan hinder röra sig över en större gränsöverskridande marknad.
  • Samordna arbetet med gränshinder för näringslivet.
  • Riva mentala gränshinder.

Studieresa till Schweiz

Den 22–25 oktober var Gränsmöjligheter i Schweiz för att studera hur deras gränsöverskridande samarbeten ser ut, mellan EU-land och icke-EU land. Syftet var att ta reda på hur de löser olika gränshinder och hur deras gränsregionala nätverk ser ut.

läs mer

Norge – ”möjligheternas land”

Över 40 företagare kom till Verket i Östersund den 17 oktober för ett kostnadsfritt seminarium om export till Norge.  Experter delade med sig av sin kunskap om alltifrån varuexport till etablering och bedrivande av tjänster över landsgränsen.

läs mer

Gränsmöjligheter presenterades i Bryssel

Den 11 oktober arrangerade Gränsmöjligheter tillsammans med Association of European Border Regions (AEBR) och Osloregionens Europakontor ett seminarium om gränsöverskridande samarbete som ett verktyg för att förbättra EU´s inre marknad. Över trettio deltagare kom till...

läs mer

Gränsen mellan Sverige och Norge är EU:s längsta landsgräns på 161 mil.

Siktet är inställt på att nå nya potentiella branscher och företagare och få dem att tänka gränsöverskridande. Dessa ska nås genom direktkontakt, regionala gränskommittéer, näringslivsorganisationer och kompetensutveckling inom berörda myndigheter i det myndighetsnätverk som nås via bland annat Grensetjänsten Norge-Sverige.

Samarbetspartners:

1-lst2-hf3-fmh4-svinesund6-af 5-gt8-mittnorden7-nav  9-vgr 10-ostf