En 161 mil integrerad arbetsmarknad mellan Sverige och Norge.

En 161 mil integrerad arbetsmarknad mellan Sverige och Norge.

Kommande evenemang:

  • 19 sept i Sunne: Informationsdag om export, med fokus på Norge. Läs mer >>
  • 20 sept i Säffle: Informationsdag om export, med fokus på Norge. Läs mer >>
  • 21 sept i Kristinehamn: Informationsdag om export, med fokus på Norge. Läs mer >>
  • 9 okt i Sarpsborg: Affärer i Sverige. Läs mer >>
  • 17 okt i Östersund

Mentala gränshinder

Rapport: Mentala gränshinder
I en ny rapport ”Mentala gränshinder – en studie av hur norska och svenska företagare erfar och uppfattar arbete över gränsen” identifieras vad som attraherar företag och vad som får dem att avstå från att ge sig in på det andra landets marknad. Läs mer >>

Interreg Sverige-Norge
”Gränsmöjligheter” är ett treårigt projekt med syftet att arbeta för utökad gränsöverskridande verksamhet mellan Norge och Sverige. Projektet finansieras genom Interreg Sverige-Norge som är ett EU-program för gränsöverskridande samarbete.

Ett projekt för näringslivet i Norge och Sverige

För en gränsöverskridande verksamhet utan hinder

Ditt närmaste grannland, din första internationella marknad?

Projektet Gränsmöjligheter ska:

  • Öka möjligheterna för företag i Norge och Sverige att utan hinder röra sig över en större gränsöverskridande marknad.
  • Samordna arbetet med gränshinder för näringslivet.
  • Riva mentala gränshinder.

Årskonferens 2018

Mentala gränshinder var temat för dagen när Interreg-projektet Gränsmöjligheter hade årskonferens den 9 maj i Morokulien. Dagen inleddes med välkomnande och en kort presentation av projektet av projektledare Katarina Nordmark, Länsstyrelsen Värmland och dagens...

läs mer

Gränsen mellan Sverige och Norge är EU:s längsta landsgräns på 161 mil.

Siktet är inställt på att nå nya potentiella branscher och företagare och få dem att tänka gränsöverskridande. Dessa ska nås genom direktkontakt, regionala gränskommittéer, näringslivsorganisationer och kompetensutveckling inom berörda myndigheter i det myndighetsnätverk som nås via bland annat Grensetjänsten Norge-Sverige.

Samarbetspartners:

1-lst2-hf3-fmh4-svinesund6-af 5-gt8-mittnorden7-nav  9-vgr 10-ostf