En 161 mil integrerad arbetsmarknad mellan Sverige och Norge.

En 161 mil integrerad arbetsmarknad mellan Sverige och Norge.

Närmaste seminarium:

Affärer i Norge

25 jan i Tanum

Interreg Sverige-Norge

”Gränsmöjligheter” är ett treårigt projekt med syftet att arbeta för utökad gränsöverskridande verksamhet mellan Norge och Sverige. Projektet finansieras genom Interreg Sverige-Norge som är ett EU-program för gränsöverskridande samarbete.

Ett projekt för näringslivet i Norge och Sverige

För en gränsöverskridande verksamhet utan hinder

Ditt närmaste grannland, din första internationella marknad?

Projektet Gränsmöjligheter ska:

  • Öka möjligheterna för företag i Norge och Sverige att utan hinder röra sig över en större gränsöverskridande marknad.
  • Samordna arbetet med gränshinder för näringslivet.
  • Riva mentala gränshinder.

Undersökning av mentala gränshinder

Just nu pågår en undersökning kring mentala gränshinder för att ta reda på hur inställningen är hos företagen när det gäller att göra affärer med Sverige eller Norge. Rapporten, som görs av Öresunds institutet, beräknas klar i januari 2018.

läs mer

Seminar i Oslo om hva som gjelder for norske bedrifter i Sverige og dermed EU

Sverige er en viktig handelspartner for Norge og gjerne et første steg i en internasjonaliseringsprosess for bedrifter i vekst. Nettopp derfor må du vite hva som faktisk gjelder dersom du vil sende varer, ansatte eller etablere eget foretak i Sverige, og dermed innenfor EU. Dette seminaret har samlet grenseeksperter innen ulike områder som svarer på spørsmål om akkurat det.

läs mer

Matnyttigt seminarium om Norge

Den 12 oktober höll projektet Gränsmöjligheter ett seminarium i Arvidsjaur om att göra affärer med Norge. Meningen var att informera företagare och andra intressenter om möjligheterna med att göra affärer med vårt västra grannland och om vilken hjälp det finns att få.

läs mer

Gränsen mellan Sverige och Norge är EU:s längsta landsgräns på 161 mil.

Siktet är inställt på att nå nya potentiella branscher och företagare och få dem att tänka gränsöverskridande. Dessa ska nås genom direktkontakt, regionala gränskommittéer, näringslivsorganisationer och kompetensutveckling inom berörda myndigheter i det myndighetsnätverk som nås via bland annat Grensetjänsten Norge-Sverige.

Samarbetspartners:

1-lst2-hf3-fmh4-svinesund6-af 5-gt8-mittnorden7-nav  9-vgr 10-ostf